Yrityksemme.

Kissahotelli Catsy
avattiin huhtikuussa 2005 jonka jälkeen hotellissa onkin vieraillut kaikennäköisiä ja kokoisia kissoja. Catsy majoittaa vuosittain useita satoja kissavieraita. Majoittua voi minkä tahansa mittaiseksi ajaksi kerrallaan. Tavallisimpia ajanjaksoja ovat viikon tai useamman mittaiset hoitojaksot tai viikonloppuvierailut. Kissoja tuodaan hoitoon loma- tai työmatkojen ajaksi, kodin remontin, juhlien tai omistajan sairastumisen vuoksi. 
 
Kaarinan Lemmikkiapu 
avattiin helmikuussa 2021 Catsyn yhteyteen palvelemaan lemmikkien omistajia hoitotoimenpiteissä, antamaan neuvovaa palvelua, sekä eläinlääkärin hoidon tarpeen arviointeja. Katso lisää seuraavasta linkistä:
 
 

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n mukainen rekisteriseloste.

REKISTERINPITÄJÄ

Tmi Kissahotelli Catsy

Y-tunnus 1900385-0

REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ

Johanna Rantanen

Uutelankatu 8, 20780 Kaarina

johanna.rantanen75@gmail.com

REKISTERIN NIMI

Tmi Kissahotelli Catsyn asiakasrekisteri

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Henkilö on ostanut Tmi Kissahotelli Catsyn palveluita

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisterin käyttötarkoitus on Tmi Kissahotelli Catsyn asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden käyntien ja käsittelyiden arkistointi sekä asiakassuhteen hoitaminen. Tietoja voidaan käyttää Tmi Kissahotelli Catsyn toiminnan kehittämiseen, tilastollisiin tarkoitukseen ja henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön tuottamiseen verkkopalveluissamme. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietoja voidaan käyttää Tmi Kissahotelli Catsyn  omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Tmi Kissahotelli Catsy saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi. Tietoja käsitellään ainoastaan Tmi Kissahotelli Catsyn asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten rajapintojen kautta.

Tmi Kissahotelli Catsy on oikeus julkaista asiakasrekisterin sisältämät tiedot sähköisenä tai kirjallisena luettelona, ellei asiakas sitä erityisesti kiellä. Luettelolla tarkoitetaan esim. postitustarroja suoramainoksiin. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen julkaiseminen ilmoittamalla siitä Tmi Kissahotelli Catsyn joko asiakastietojen tallennuksen yhteydessä, tai myöhemmin sähköpostitse Kissahotelli Catsylle.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

  • Henkilön etu- ja sukunimi
  • Sähköpostiosoite
  • Postiosoite
  • Puhelinnumero
  • Koira nimi, ikä, rotu sekä terveyshistoria
  • Hoitokertomus kustakin hierontakäynnistä
  • markkinointi ja suorapostitusluvat

TIETOJEN LUOVUTUS

Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan Tmi Kissahotelli Catsyn käytössä, paitsi Tmi Kissahotelli Catsyn käyttäessä ulkoista palveluntarjoajaa joko lisäarvopalvelun tuottamiseen tai suoramarkkinointiin. Tietoja ei kuitenkaan luovuteta Tmi Kissahoteli Catsyn ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden omaan käyttöön, paitsi perintään tai laskutukseen liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön velvoittaessa. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle.

Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä, ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.

REKISTERIN SUOJAUS

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisteri sijaitsee Tmi Kissahotelli Catsyn salasanasuojatulla kovalevyllä, paperiset asiakaslomakkeet, kuitit, kirjanpito ja muut henkilötietoja sisältävä materiaali säilytetään turvallisessa paikassa Tmi Kissahotelli Catsyn toimitilassa Kaarinassa.