Vastuu

Kissahotelli Catsyssä haluan tarjota mahdollisimman tasokasta ja turvallista hoitolapalvelua jokaisen kissan erityistarpeet huomioon ottaen.

Kissoista huolehtivat itseni lisäksi poissaoloni aikana luotettavat sijaiset. Hoitola vastaa siitä että kissan hoito on asianmukaista. Vahinkojen varalta-kissa-asiakkaat ovat kuitenkin vakuutettuja. Vahinkoja, joita vastuuvakuutus koskee ovat hoitohenkiläkunnan tai hoitolan palkkaamien sijaisten toiminnallaan kissalle aiheuttamia kuten;

-  kissan karkuun pääseminen avoimesta ovesta ja tästä syystä johtuva kissan katoaminen tai loukkaantuminen

- Kahden toisilleen vieraan kissan pääseminen keskenään tekemisiin ja tästä kummallekin tai toiselle osapuolella aiheutunut vamma.

- Väärän ruuan tarjoaminen kissalle, jolle siitä on terveydellistä haittaa.

- Hoitolatilan rikkoutuneen rakenteen kissalle aiheuttama vamma.

 

HOITOLA EI OLE VASTUUSSA:

 

- Piilevistä sairauksista johtuvista äkillisistä sairastumisista tai kissan menehtymisestä. ( Kissalla stressi saattaa aihauttaa piilevän sairauden puhkeamisen)

- Kissan itse itselleen aiheuttamasta vahingosta, esimerkiksi kissan riehuessa hoitolan yksiössä jonka seurauksena kissalle on aiheutunut vamma.

RISKITEKIJÖITÄ

- Kissan korkea ikä

- Kissan selkeä ylipaino

- Perussairaudet ( diabetes, aineenvaihdunnan sairaudet, sydänsairaudet, tuki- ja liikuntaelinten sairaudet)

- Luonne ( erittäin arka tai aggressiivinen tai voimakkaasti stressaantuva kissa )

- mahdollisen pitkäaikaislääkityksen katkeamisesta hoitojakson aikana. Kilttikin kissa saattaa käyttäytyä aggressiivisesti tai niin hermostuneesti vieraassa paikassa käsittelytilanteessa, että lääkitys ei onnistu täysin tai se jää kokonaan suoirittamatta. Kissan lääkitys pyritään suorittamaan ohjeiden mukaan mutta mikäli tilanteeseen liittyy selkeä turvallisuusriski tai muu syy miksi lääkitys on mahdotonta antaa, kissan lääkitystä ei voida tällöin jatkaa hoitojakson aikana. Tästä tiedotetaan aina omistajaa. 

- Ulkoilu: Mikäli toivotte, että kissanne ulkoilee tarhassa, on virustartunnan mahdollisuus olemassa. Ulkotiloja ei voida desinfioida. 

Hoitola ei ole vastuussa virustartunnan siirtymisestä kissasta toiseen. Desinfioinnista huolimatta majoitettaessa kissoja samaan tilaan, on flunssaviruksen siirtyminen ilmateitse mahdollista. Kissa voi olla myös oireeton viruksen kantaja.